DP MK ČR

Vítejte na stránkách Dotačního portálu Ministerstva Kultury.

DP MK ČR slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech Ministerstva Kultury.

Vstup do systému vyžaduje nejprve registraci oprávněného žadatele. Registraci žadatele může provést pouze oprávněná osoba, která své oprávnění potvrdí kvalifikovaným certifikátem nebo datovou schránkou. Tato osoba má nad registrovaným subjektem administrační práva. To znamená, že může v systému nejen podat žádost, ale i přidělit právo podat žádost v určité výzvě jinému subjektu/osobě včetně práva umožňující administraci žádostí. Udělit práva k podání nebo administraci žádosti je možné také na základě e-mailu, kdy bude majitel e-mailové adresy vyzván k registraci do systému DP MK ČR.