Systém DPMK je po provedené údržbě již funkční s určitým OMEZENÍM.
Systém je opět spuštěn včetně jeho nových funkcí a lze v něm normálně pracovat s TÍMTO OMEZENÍM:
NENÍ MOŽNÉ DÁVAT ŽÁDNÁ PODÁNÍ (tzn. podávat nové žádosti, žádosti o změnu, monitorovací zprávy nové ani opravené, veřejné zakázky,...)
Žadatelé i uživatelé na straně MKČR si vše mohou běžně připravovat, ovšem s PODÁNÍM prosíme počkejte do chvíle, než se zde objeví informace o tom, že už to lze. Kompletní zprovoznění systému odhadujeme v řádu hodin.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Načítám data...

Formulář žádosti pro 381-394 - Kreativní vouchery

Žlutá pole označená hvězdičkou jsou povinnými údaji. Šedá pole formuláře automaticky vyplňuje systém. Nejprve vyplňte povinné základní údaje a žádost uložte tlačítkem "Uložit". Dále pokračujte v postupném vyplňování údajů. Doporučujeme průběžné ukládání žádosti. Po dokončení práce na žádosti ji tlačítkem "Podat žádost/projekt“ předejte ke kontrole Ministerstvu kultury. V danou chvíli systém vygeneruje vyplněný formulář žádosti a již nebude možné žádost editovat.

Základní údaje žádosti

Realizace má být v roce 2023

Výše dotace

Výše dotace se zde propíše z kolonky "Dotace z NPO". Nejdříve je třeba uvést náklady v záložce „Rozpočet projektu“ a po následném uložení těchto údajů tlačítkem "Uložit“ je třeba v další záložce "Zdroje financování" požadovanou částku potvrdit.

Údaje žádosti přidělené systémem

Kliknutím na ikonu umístěnou vpravo od výzvy je možné si otevřít detail výzvy se základními informacemi pro žadatele a stáhnout si úplné znění výzvy v sekci „Dokumenty výzvy“.
V metodě setSumControl je kód, který provede (na základě volby na výzvě) aktualizaci obsahu metody algoritmusVypoctuDotace prosím NEMAZAT
Rozpocet projektu - kod, pro tabulku Rozpoctove polozky a tabulku Stav rozpoctu
Rozpocet projektu - kod, pro tabulku Rozpoctove polozky a tabulku Stav rozpoct