Načítám data...

Žádost pro výzvu - Rozvoj kompetencí - mezinárodní spolupráce

Žlutá pole označená hvězdičkou jsou povinnými údaji. Šedá pole formuláře automaticky vyplňuje systém. Nejprve vyplňte povinné základní údaje a žádost uložte tlačítkem "Uložit". Dále pokračujte v postupném vyplňování údajů. Doporučujeme průběžné ukládání žádosti. Po dokončení práce na žádosti ji tlačítkem "Podat žádost/projekt“ předejte ke kontrole Ministerstvu kultury. V danou chvíli systém vygeneruje vyplněný formulář žádosti a již nebude možné žádost editovat.

Základní údaje žádosti

Výše dotace

Výše dotace se zde propíše z kolonky "Dotace z NPO". Nejdříve je třeba rozepsat náklady v záložce „Rozpočet projektu“ a po následném uložení těchto údajů tlačítkem "Uložit“ je třeba v další záložce "Zdroje financování" požadovanou částku potvrdit.
V metodě setSumControl je kód, který provede (na základě volby na výzvě) aktualizaci obsahu metody algoritmusVypoctuDotace prosím NEMAZAT
Rozpocet projektu - kod, pro tabulku Rozpoctove polozky a tabulku Stav rozpoctu
Rozpocet projektu - kod, pro tabulku Rozpoctove polozky a tabulku Stav rozpoct