Druhy položek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Druhy položek

Needitovatelné položky

Needitovatelné položky poznáte podle šedého podbarvení. Tyto položky nelze měnit.

 

ovladani_aplikace_needitovatelne_polozky
 

Povinné položky
Povinné položky jsou označeny hvězdičkou a žlutým podbarvením. Některé položky jsou však povinné jen pro zvolený přechodový stav, proto se jako povinné ohlásí až při snaze o změnu takového stavu.

 

ovladani_aplikace_povinne_polozky

 

Tyto položky je nutné vyplnit. Pokud zůstane některá z povinných položek prázdná, označí se červeným podbarvením a systém zobrazí chybové hlášení.
Poznámka: Při změně některých dat se může nepovinná položka stát povinnou. Např. po výběru druhu podpory, kde je nastaveno "Vyžaduje poznámku", se stává položka Poznámka povinnou.

 

ovladani_aplikace_nevyplnena_povinna_polozka

 

Nepovinné položky

Nepovinné položky nejsou nijak označeny a jejich podbarvení je bílé.

ovladani_aplikace_nepovinne_polozky

 

Datumové položky

Datum můžete zadat z klávesnice nebo pomocí kalendáře. Okno s kalendářem se aktivuje kliknutím na tlačítko s ikonou ovladani_aplikace_ikona_pro_kalendar, které se nachází vždy v pravé části datumového pole. Vybírá se měsíc, rok a den.

ovladani_aplikace_kalendar

 

Popis tlačítek v kalendáři:

Vymazat - vymaže nastavené datum

Dnes - nastaví aktuální datum