Úvodní stránka portálu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Úvodní stránka portálu

Stránka zobrazená po vstupu uživatele je úvodní stránkou aplikace. Úvodní stránka je dostupná na internetové adrese https://dpmkportal.mkcr.cz

 

uvodni_stranka

 

Vodorovná navigace v horní části aplikace:

ÚVODNÍ STRÁNKA - tlačítko pro zobrazení výchozí obrazovky aplikace. Tlačítko slouží pro rychlý návrat z různých úrovní zobrazení seznamů a detailů dat na úvodní stránku. Hlavní menu aplikace je použitím tlačítka sbaleno do výchozího stavu.

NÁPOVĚDA - tlačítko uživateli zobrazí nové okno s nápovědou, ve které uživatel najde popis k důležitým úkonům, jako jsou registrace profilu žadatele, vyplnění žádosti, přidání dalšího uživatele žadatele aj.

PŘIHLÁŠENÍ - tlačítko pro přihlášení se do uživatelského účtu prostřednictvím uživatelského profilu občana ČR na identitaobcana.cz a nastaveným způsobem autorizace. Po úspěšném přihlášení se zpřístupní odkaz Odhlášení a je zobrazeno jméno přihlášeného uživatele. Klepnutím na jméno uživatele je otevřen formulář pro správu uživatelského profilu pro účel změny emailové adresy aj. údajů.

 

Hlavní menu se člení na položky dostupné pouze nepřihlášenému a naopak pouze přihlášenému uživateli:

Registrace žadatele - možnost spuštění několika kroků v průvodci registrací profilu žadatele. Jedná se o jedinou položku menu dostupnou nepřihlášenému uživateli.

Výzvy - zobrazí přehled aktuálně vyhlášených výzev s možností zobrazení jejich parametrů a především tlačítkem pro založení projektové žádosti. Tlačítko je dostupné pouze při zvolení žadatele, který má právní formu spadající mezi oprávněné žadatele.

Žadatelé - zobrazí přehled všech profilů žadatelů, u kterých je aktuálně přihlášený uživatel správcem.

další části menu jsou uživateli dostupné po přihlášení dle jeho oprávnění.