Vyhledávání adresy v RÚIAN

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Vyhledávání adresy v RÚIAN

V případě, že v aktuálním formuláři je řádek s polem adresy, pak je hodnota adresy pouze pro čtení a její změna je možná pouze v editovatelném režimu celého formuláře a současně musí být u pole s adresou aktivní ikony ovladani_aplikace_ikony_pole_adresy. Kliknutím na ikonu tužky je vyvoláno okno Vyhledání v RÚIAN, ve kterém lze dohledat požadovanou adresu dvěma způsoby.

Vyhledání v RÚIAN se provádí pro jakoukoliv adresu v rámci České republiky, tedy pro adresy trvalého pobytu, doručovací/korespondenční adresy, adresy sídla či nejrůznějších adres místa realizace, provozovny aj.

 

vyhledavaci_okno_ruian

 

Způsoby vyhledání adresy:

 

1) v horní části okna lze vpisováním částí adresy do pole Text, dosáhnout našeptání požadovaného adresního bodu. Při hledání může být zadána nejdříve ulice, číslo popisné a nakonec obec/město nebo nejdříve obec/město a postupně adresu zpřesňovat. Výsledek by měl být vždy úspěšný v podobě dohledání požadované adresy. Např. pro dohledání kompletní adresy "Na Františku 1039/32, Staré Město, 11000 Praha 1" stačí pro úspěšné našeptání zapsat text "Praha na františku 32". Každý adresní bod v RÚIAN má jednoznačný identifikátor v podobě kódu. Tento kód je po výběru adresy z našeptávače uveden v poli vpravo a je vždy pouze pro čtení.

nebo

2) v dolní části okna lze vepsat jednoznačný identifikátor adresního bodu v podobě kódu. Pak ikonou lupy provést test dohledání takového kódu v RÚIAN. V případě úspěšného dohledání je zobrazena celá adresa textem v poli vpravo. Adresu nelze editovat.

 

Po úspěšném dohledání požadované adresy se zadání takové dokončí tlačítkem OK. Okno pro vyhledání adresy je uzavřeno a do pole s adresou je přenesena zvolená adresa. Změny ve formuláři je třeba uložit.

 

Pozn. Ověření existence adresy v RÚIAN popř. zjištění kódu adresního bodu RÚIAN, lze provést na stránce https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej