Registrace žadatele 1/5 - výběr typu žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace žadatele 1/5 - výběr typu žadatele

Registraci může provést uživatel z řad veřejnosti, který v systému dosud nemá založený uživatelský účet nebo uživatel, který chce registrovat další profil žadatele ke dříve provedené registraci. Základním předpokladem pro úspěšný vstup do registrace účtu v DPMK je, mít aktivovaný a funkční přístup na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci na www.identitaobcana.cz

Registrace žadatele se skládá z celkem šesti dílčích kroků.

 

registrace_1

 

V prvním kroku registrace je potřeba zvolit typ žadatele. Žadatelem se rozumí subjekt, za který budou podávány projektové žádosti o dotace. Registraci žadatele provádí fyzická osoba, která se stane správcem účtu žadatele, proto se při registraci žadatele uvádí údaje o uživatelském účtu a zároveň údaje o žadateli.

 

Pro registraci účtu žadatele jsou nabízeny typy žadatele:

Právnická osoba - určeno pro všechny typy právnických osob vyjma právních forem Fyzická osoba podnikající (OSVČ s nebo bez IČO) a Fyzická osoba (občan).

Fyzická osoba podnikající - určeno pro žadatele typu Fyzická osoba podnikající (OSVČ) právní formou s kódem 100.

Fyzická osoba - určeno pro žadatele typu Fyzická osoba, tedy občan s trvalým pobytem v ČR.

 

 

Pro přechod na další krok je nutné zvolit právě jeden typ žadatele pro registraci.

 

 

Poznámka: Pro přidání další osoby (uživatele) přistupující k již registrovanému subjektu žadatele není nutná další registrace. Postup pro přidání dalšího uživatele žadatele je uveden zde Detail žadatele v sekci Záložka uživatelé - Přidání nového uživatele k žadateli.