Seznam žadatelů uživatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Seznam žadatelů uživatele

Uživatel, jehož uživatelský účet je připojen k alespoň jednomu účtu/profilu žadatele, si může zobrazit údaje o účtu žadatele. Podle oprávnění bude mít přístupný pouze náhled na data o žadateli nebo případně vykonávat jeho plnohodnotnou správu. Správa účtu žadatele opravňuje k údržbě aktuálních údajů o žadateli, správa přístupů dalších uživatelů k projektovým žádostem atd.

 

V seznamu žadatelů uživatele jsou všechny účty žadatelů, u kterých je přihlášený uživatel připojený. Pro každý účet žadatele může mít odlišný rozsah oprávnění.

 

Detail záznamu lze otevřít přes hodnotu jména ve sloupci Příjmení a jméno, které jsou prezentovány formou odkazu. Otevře se detail žadatele s možností náhledu na kompletní údaje o žadateli, správě jeho projektů a uživatelů.

 

Zadatele_1_1