Informace o výzvě pro žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Informace o výzvě pro žadatele

V detailu výzvy si uživatelé žadatele zjistí základní informace o vyhlášené výzvě, jako jsou typ výzvy (jednokolová, dvoukolová), termíny příjmu žádostí, výši alokace, podklady ve formě dokumentů ke stažení a další. Na základě údajů o výzvě může žadatel uvažovat o zájmu založení a podání projektové žádosti.

 

Základní informace - na uvedené záložce zjistí uživatel žadatele základní informace ohledně dané výzvy, včetně seznamu podporovaných aktivit, na které se výzva vztahuje. Další informace k podporovaným aktivitám může uživatel žadatele zjistit otevřením detailu přes odkaz ve sloupci Název.

Dokumenty výzvy - na uvedené záložce má uživatel žadatele k dispozici přístup k dokumentům vázaným na danou výzvu.

Informace k vyhlášení - na uvedené záložce zjistí uživatel žadatele významné termíny a data související s výzvou, včetně např. data zahájení příjmu žádostí, maximální délky realizace projektu atd.

Financování - uživatel žadatele na této záložce zjistí všechny podstatné informace týkající se financování a splatnosti dané výzvy.

 

informace_o_vyzve