Výzvy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Výzvy

Přehled vyhlášených výzev je dostupný pouze uživatelům s již registrovaným účtem v systému. Pro zobrazení přehledu je nutné být v aplikaci aktuálně přihlášeným uživatelem. V přehledu výzev jsou zveřejněné dílčí výzvy, pod které lze založit projektový námět (typ dvoukolové výzvy) nebo projektovou žádost (typ jednokolové výzvy).

 

Přihlášení uživatelé si mohou podrobnější informace o výzvách zobrazit přes odkaz představující kód výzvy. Odkazem je zobrazen detail výzvy, ve kterém najde uživatel žadatele důležité parametry výzvy.

 

Na přehledu vyhlášených výzev je rozbalovací seznam Žadatel. Přihlášený uživatel žadatele může být uživatelem více žadatelů. Před snahou o založení nové projektové žádosti je potřeba nastavit správného žadatele. Uživatel připojený k jedinému účtu žadatele řeší rovnou výběr výzvy pro založení projektové žádosti.

 

vyzvy

 

Pokud je přihlášený uživatel žadatele oprávněný k založení projektových žádostí, provádí založení nové projektové žádosti tlačítkem Založit žádost pridat_projekt u požadované vyhlášené výzvy. Pokud uživatel nemá viditelné tlačítko pro založení žádosti, tak má zřejmě vybraného takového žadatele, který není oprávněný pro založení žádosti. V tomto případě je nutné zkontrolovat, jestli je vybraná správná právní forma, vzhledem k podmínkám dané výzvy.