Detail subjektu žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail subjektu žadatele

Z detailu žadatele je prostřednictvím tlačítka tuzka_detail_subjektu možné zobrazit detail subjektu. Zde je pro uživatele žadatele s právem "Je správce žadatele", dostupná kompletní správa údajů o žadateli. Uživatel může dle typu žadatele respektive jeho právní formy upravovat údaje o osobě či organizaci žadatele, DIČ a typ plátce DPH, adresu pobytu či sídla. Dále pak v jednotlivých záložkách záznamy o statutárních zástupcích, kontaktních osobách, skupin kontaktů a datových schránek.

 

DetailSubjektuZadatele_1_1

 

Aktuální údaje o subjektu jsou použity do nově zakládaného projektového námětu nebo projektové žádosti, proto je doporučeno údaje udržovat aktuální vůči skutečnosti.

 

Záložka Statutární zástupci - přehled obsahuje seznam statutárních zástupců žadatele. Založení nového statutárního zástupce může uživatel žadatele s právem "Je správce žadatele" učinit přes tlačítko "Přidat". Detail již existujícího statutárního zástupce si uživatel žadatele zobrazí přes hodnotu ve sloupci "Příjmení" prezentovanou formou odkazu. Přes tlačítko "Odstranit" lze na detailu statutárního zástupce provést jeho odstranění ze seznamu statutárních zástupců žadatele.

 

DetailSubjektuZadatele_1_2

 

Na detailu statutárního zástupce lze zadat doplňující informace a evidovat seznam jednotlivých kontaktů na daného zástupce. Přes tlačítko "Odstranit" je zároveň možné na detailu statutárního zástupce provést jeho odstranění ze seznamu statutárních zástupců žadatele.

 

DetailSubjektuZadatele_1_5

 

Záložka Kontaktní osoby - přehled obsahuje seznam kontaktních osob žadatele. Založení nové kontaktní osoby může uživatel žadatele s právem "Je správce žadatele" učinit přes tlačítko "Přidat". Detail již existující kontaktní osoby si uživatel žadatele zobrazí přes hodnotu ve sloupci "Příjmení" prezentovanou formou odkazu.

 

DetailSubjektuZadatele_1_3

 

Na detailu kontaktní osoby lze evidovat seznam jednotlivých kontaktů na danou osobu. Přes tlačítko "Odstranit" je zároveň možné na detailu kontaktní osoby provést její odstranění ze seznamu kontaktních osob žadatele.

 

DetailSubjektuZadatele_1_4