Detail uživatele žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail uživatele žadatele

Pro správce účtu žadatele slouží detail uživatele žadatele především ke správě přístupů do existujících projektů žadatele ve formě náhledu nebo náhledu a modifikaci. Na detailu uživatele žadatele jsou položky v rozsahu:

příznak Je správce žadatele - aktivní příznak opravňuje uživatele žadatele k plné správě účtu žadatele, tedy především k provádění změn na účtu žadatele, ke správě připojení uživatelů žadatele a jejich oprávnění k projektům žadatele

příznak Založit novou žádost - aktivní příznak opravňuje uživatele žadatele k zakládání nových projektových žádostí (námětů a projektů) do vyhlášených výzev.

 

Provedení změn je nutné potvrdit tlačítkem Uložit. Odpojení uživatele žadatele od účtu žadatele je proveditelné tlačítkem Odstranit v detailu uživatele žadatele. Odpojený uživatel žadatele ztratí přístup do účtu příslušného žadatele a jeho projektů.

 

přehled Projekty pouze pro čtení - přes tlačítko Přidat/Odebrat je možné spravovat seznam projektových žádostí, do kterých má uživatel žadatele přístup v režimu pouze pro čtení. Hromadný výběr projektů probíhá z výběrového seznamu všech projektů, výběrové okno obsahuje údaje o registračním čísle, pořadovém čísle a názvu projektu.

 

přehled Projekty pro čtení a modifikaci - přes tlačítko Přidat/odebrat je možné spravovat seznam projektových žádostí, do kterých má uživatel žadatele přístup v režimu kompletní správy, tedy kromě čtení dat také povolené editace, změn stavů atd.