Záložka - Doplnění žádosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Záložka - Doplnění žádosti

Záložka slouží k zobrazení komentářů a připomínek k doplnění projektové žádosti.

 

Žadateli se záložka zpřístupní až po podání projektové žádosti, tzn. ve stavu projektu "Podaný".

 

V tabulce Historie komentářů jsou zobrazeny údaje:

Kdo - autor vloženého komentáře.

Datum - datum vložení komentáře.

Komentář - text komentáře. Celý text je možné zobrazit v dialogovém okně pomocí ikony i.

Přechod - přechod, v rámci kterého byl komentář přidán.

Objekt - objekt aplikace, kterého se komentář týká (např. žádost, formální kontrola projektu apod.)