Žádosti/projekty uživatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Žádosti/projekty uživatele

Pro přihlášeného uživatele žadatele jsou v přehledu všechny projekty za případné všechny žadatele, kde je uživatel žadatele připojen. Jedná se o seznam projektových žádostí.

 

Přehled projektů zobrazuje sloupce:

Typ - typ objektu nabývá hodnot Projektový námět/Projekt.

Pořadové číslo - pořadové číslo určuje systém při založení žádosti. Pořadové číslo je unikátní v rámci všech výzev.

Registrační číslo - registrační číslo projektu vzniká u projektů v okamžiku prvotního uložení. Vychází z formátu číslování nastaveného správcem výzvy.

Název - název projektu zadaný žadatelem.

Stav - aktuální stav projektové žádosti.

 

Detail projektové žádosti je možné zobrazit kliknutím na ikonu slozka_pro_otevrit_detail, případně kliknutím na odkaz reprezentující název žádosti.

 

seznam_projektu_zadatele

 

Stavy projektové žádosti

Rozpracovaný - počáteční stav žádosti, do kterého se žádost dostává ihned po založení žadatelem. Žadatel v tomto stavu prochází a vyplňuje jednotlivé položky na záložkách žádosti. Jakmile je žádost správně vyplněná, má všechny náležitosti (systém nehlásí žádné validační chyby) a aktuální datum je nižší, než termín pro ukončení příjmu žádostí (nebyl zastaven příjem žádostí), tak žadatel může podat žádost ke kontrole.

Podaný - stav po podání žádosti. Žadateli se v projektu zpřístupní nové záložky Doplnění žádosti a Nástěnka. V tomto stavu žádost čeká na přidělení projektového manažera.

Vrácen k doplnění - V tomto stavu Žadatel doplňuje žádost dle komentářů interního uživatele, které jsou uvedeny na záložce Doplnění žádosti, případně Nástěnka. Po doplnění je nutné žádost znovu podat pomocí tlačítka "Podat žádost/projekt".

Připraven pro HK - v tomto stavu dochází k hodnocení projektu.

Projednává se - v tomto stavu dochází k rozhodování, jestli bude žádost podpořena či nikoliv.

Připraven pro RoD - v tomto stavu dochází k přípravě rozhodnutí o dotaci.

Vydáno rozhodnutí - projekt schválen - stav projektu, pokud došlo k jeho schválení poskytovatelem dotace.

Vydáno rozhodnutí - projekt zamítnut - stav projektu, pokud došlo k jeho zamítnutí poskytovatelem dotace.

Probíhá realizace - v tomto stavu dochází k realizaci schváleného projektu. Žadatel (příjemce dotace) předkládá průběžné monitorovací zprávy.

Předložena závěrečná monitorovací zpráva - stav projektu, pokud dojde k předložení poslední (závěrečné) monitorovací zprávy.

Ukončený - konečný stav projektu, projekt je žadateli dostupný k náhledu.