Registrace žadatele 4/5 - subjekt

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Registrace žadatele 4/5 - subjekt

Ve čtvrtém kroku registrace jsou vyplňovány údaje o samotném žadateli. V závislosti na zvoleném typu žadatele viz krok 1 se zpřístupní nabídky výběru právní formy a s tím související načtení položek pro vyplnění.

Podle zvolené varianty typu registrovaného žadatele jsou na 4. kroku položky zobrazovány a vyhodnocovány jako povinné k vyplnění pro úspěšné dokončení registrace.

 

zadatel_registrace_1_4

 

Položky na formuláři s údaji o žadateli jsou v rozsahu:

Právní forma - povinná volba z číselníku právní formy. Nabídka položek z číselníku právní formy, je ovlivněna výběrem typu žadatele v úvodu registrace.

IČO - povinný údaj pro pokračování v registraci. Údaj může být vyplněn automaticky ze zvoleného certifikátu nebo z ověřené datové schránky. Vyplnění je také základním předpokladem pro možnost provedení načtení dat z Administrativního rejstříku ekonomických subjektů (ARES) prostřednictvím tlačítka Načíst údaje z ARES.

Obchodní název - povinný údaj pro pokračování v registraci. Údaj může být vyplněn automaticky ze zvoleného certifikátu nebo z ověřené datové schránky. Hodnota může být zapsána uživatelem nebo načtena z dat ověřených dle IČO v ARES. Pokud systém zjisti, že pro zadané IČO již eviduje platný účet žadatele, pak není povoleno v registraci pokračovat.

Tituly - pole pro vyplnění titulu před a za jménem pro žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

Jméno a Příjmení - pole pro vyplnění jména a příjmení pro žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Údaje mohou být vyplněny automaticky ze zvoleného certifikátu nebo z ověřené datové schránky.

Datum narození - pole pro vyplnění data narození pro žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

Adresa pobytu - tlačítkem tuzka lze vyvolat okno pro vyhledání adresního místa z RÚIAN. Smazání zvoleného adresního místa lze provést tlačítkem smazat. Uvedená adresa pobytu by měla odpovídat aktuální adrese trvalého bydliště žadatele typu fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

Žadatel textem - pole může být vyplněno jako souhrn všech výše uvedených položek tituly, jméno, adresa fyzické osoby. Jedná se o položku občas využitou při načtení dat ze Základních registrů.

Doručovací adresa - tlačítkem tuzka lze vyvolat okno pro vyhledání adresního místa z RÚIAN. Smazání zvoleného adresního místa lze provést tlačítkem smazat. Doručovací adresu je doporučeno vyplnit, pokud se liší od adresy pobytu.

Sídlo - tlačítkem tuzka lze vyvolat okno pro vyhledání adresního místa z RÚIAN. Smazání zvoleného adresního místa lze provést tlačítkem smazat. Hodnota může být zapsána uživatelem nebo načtena z dat ověřených dle IČO v ARES. Adresa sídla je určeno pro žadatele typu právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která má sídlo podnikání odlišné od adresy trvalého bydliště.

 

Statutární zástupci

Přehled Statutární zástupci je seznam fyzických či právnických osob, které jsou dle Základních registrů statutárními zástupci žadatele. V seznamu tak mohou být záznamy pouze s vyplněným IČO a Obchodním názvem v případě právnické osoby nebo tituly a jméno a příjmení pro fyzické osoby.

 

zadatel_registrace_1_4_Statutarni_1

 

Přidání nového statutárního zástupce lze provést přes tlačítko Přidat pridat_bu v pravé horní části přehledu. Následně se zobrazí nové okno pro zadání informací o statutárním zástupci.

 

zadatel_registrace_1_4_Statutarni_2

 

Při založení nového statutárního zástupce je uživatel povinen vyplnit buď pole IČO a Obchodní název, případně pole Jméno a Příjmení.

 

IČO - uživatel vyplní v případě, že statutární zástupce je právnická osoba či fyzická osoba podnikající.

Obchodní název - uživatel vyplní v případě, že statutární zástupce je právnická osoba či fyzická osoba podnikající.

Titul před - uživatel vyplní, pokud statutární zástupce je fyzická osoba užívající titul před jménem.

Jméno - uživatel vyplní křestní jméno statutárního zástupce.

Příjmení - uživatel vyplní příjmení statutárního zástupce.

Titul za - uživatel vyplní, pokud statutární zástupce je fyzická osoba užívající titul za jménem.

Funkce - uživatel vyplní funkci statutárního zástupce.

Způsob jednání - uživatel definuje způsob jednání statutárního zástupce .

 

Vyplněný záznam statutárního zástupce uživatel uloží tlačítkem Uložit a zpět ulozit_a_zpet, systém se následně vrátí na obrazovku kroku 4/5 registrace žadatele. V seznamu statutárních zástupců se zobrazí nově uložený záznam. Detail statutárního zástupce je možné otevřít přes údaj ve sloupci "Příjmení" zobrazovaný formou hypertextového odkazu. K odstranění záznamu slouží tlačítko Odstranit (Detail statutárního zástupce žadatele) odstranit_statutar.

 

Data o žadateli mohou být později kontrolována administrátorem systému s referenčními údaji vedenými v Základních registrech (ISZR), konkrétně v Registru osob či Registru obyvatel.

Po zadání všech povinných údajů je možné dokončit registraci pomocí tlačítka Dokončení registrace dokonceni_registrace. Aplikace umožňuje také krok zpět v průvodci přes tlačítko Předchozí predchozi.