Záložka - Přílohy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Záložka - Přílohy

Záložka slouží žadateli ke vkládání povinných příloh, pro přehled a správu všech vložených příloh k projektu.

Práce s přílohami je podrobně popsána také v kapitole Správa příloh objektu.

 

Vzory dokumentů ke stažení

V této tabulce jsou žadateli nabízeny vzory dokumentů ke stažení a vyplnění. Dokument je možné stáhnout pomocí ikony ve sloupci "Stáhnout", reprezentující formát přílohy, např. xls.

Po stažení dokumentu do PC uživatel vyplní dokument a převede jej do formátu .pdf.

Převedený .pdf dokument následně vkládá zpět do projektové žádosti skrze tabulku Povinné přílohy, viz. popis níže.

vzory_dokumentu

Povinné přílohy

V této tabulce jsou uvedeny povinné typy dokumentů, které je třeba doložit před podáním žádosti.

Konkrétní typ přílohy je možné vložit pomocí tlačítka Vložit vlozit. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí detail pro výběr přílohy.

Sloupec "Počet vložených příloh" indikuje počet dokumentů vložených pod daným typem přílohy.

 

pocet_vlozenych_dokumentů

 

Poznámka: Je možné vložit soubory pouze ve formátu .pdf, .jpg, .png.

Přílohy

Tabulka představuje souhrn vložených povinných i nepovinných příloh k žádosti. Po podání projektové žádosti systém automaticky vygeneruje a vloží přílohu "Žádost". Jde o souhrnný .pdf dokument, který obsahuje data zadaná žadatelem do projektové žádosti. Tento dokument je možné vygenerovat i v průběhu vyplňování žádosti prostřednictvím tlačítka Nová příloha.

Novou přílohu je možné vložit pomocí tlačítka Nová přílohanova_priloha. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno pro vložení nové přílohy. Žadatel může z rozbalovací nabídky vybrat, který typ přílohy chce vložit.

Vloženou přílohu je možné stáhnout pomocí ikony ve sloupci "Stáhnout", reprezentující formát přílohy, např. pdf, případně odstranit pomocí tlačítka odebrat.

Detail přílohy je možné rozkliknout kliknutím na odkaz reprezentující název přílohy.

 

Detail přílohy zobrazovaný při vkládání nové přílohy popř. při otevření detailu již vložené přílohy:

 

Typ - nabídka typů dokumentů z číselníku, povinný údaj. Nabídka může být omezena jen na vybrané typy.

Druh - nabídka druhu dokumentu z číselníku, povinný údaj. Obecně se nabízí možnosti Soubor, Papírový, URL adresa a pro vybrané typy dokumentů i druh Šablona. Podle zvoleného druhu se nabízí další dílčí atributy pro vložení přílohy.

oSoubor - uživatel vybírá soubor z disku svého PC. Do názvu přílohy vyplní systém název vybraného souboru. Uživatel si název přílohy může upravit.

oPapírový - uživatel vyplní název přílohy, která se váže na řešený objekt (např. dokument zaslaný poštou).

oURL adresa - uživatel zapisuje platnou internetovou adresu na požadovanou stránku. URL je možné zobrazit přes ikonu zobrazit_url.

oŠablona - není třeba vyplňovat další údaje o příloze a tlačítkem OK zahájí systém generování dokumentu ze šablony evidované v systému pro zvolený typ dokumentu.

Název - název přílohy, povinný údaj. Zapisuje uživatel vkládající přílohu.

Formát - formát přílohy pro druh přílohy Soubor nebo Šablona. Vedle pole se zobrazí ikona odpovídající formátu např. PDF. Kliknutím na ikonu lze otevřít obsah přílohy. Povolené formáty pro vložení jsou .jpg, .png a .pdf.

Procházet / URL - atribut obsahující zároveň tlačítko v případě, že je zvolen druh URL adresa nebo Soubor. Podle druhu přílohy se pak spouští tlačítkem Procházet souborový průzkumník za účelem výběru přílohy z disku nebo řádek URL pro zadání internetové adresy. V tomto případě je vedle pole tlačítko pro otevření a tedy otestování platnosti odkazu.

Vloženo - datum a čas vložení přílohy.

Autor - příjmení a jméno uživatele, který přílohu vložil.

 

Seznam elektronický podpisů:

Tlačítkem Přidat podpispridat_podpis je spouštěna podpisová komponenta Web Signer, která umožní výběr platného elektronického osobního certifikátu z úložiště. Možnost elektronického podepsání dokumentu je nastavena pro typy dokumentů individuálně. Pokud systém zjistí, že podpisová komponenta není v počítači uživatele dosud instalována, pak zobrazí hlášení s odkazem na její instalaci. Případně je možné instalaci podpisové komponenty provést tímto odkazem (https://dpmkportal.mkcr.cz/ASDWebSigner/Resources/Installer). Uživatel tak může aplikovat svůj elektronický podpis k příloze. U podepsané přílohy jsou evidovány podstatné údaje o podpisu.

Autor, Vydavatel - údaj na koho je elektronický certifikát vydán (osoba, organizace) a jakou certifikační autoritou byl vydán.

Platnost od - datum počátku platnosti podpisového certifikátu.

Platnost do - datum ukončení platnosti podpisového certifikátu. Nejčastější platnost kvalifikovaných osobních certifikátů je jeden rok od jeho vydání.

Datum podpisu - datum, kdy byl elektronický podpis k příloze aplikován.

 

Tlačítko Aktualizovataktualizovat slouží pro nahrání nové verze přílohy stejného typu.

 

detail_prilohy