Záložka - Zdroje financování

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Záložka - Zdroje financování

Na této záložce se nachází tabulky popisující Stav rozpočtu projektu v daném roce a Zdroje financování projektu.

 

Poznámka: Záložka Zdroje financování se uživateli zobrazí po prvotním uložení projektové žádosti.

Stav rozpočtu projektu v daném roce

Celkové náklady z dotace - hodnota načítaná z rozpočtu projektu ze sloupce "Celková částka z dotace".

Celkové náklady mimo dotaci - hodnota načítaná z rozpočtu projektu ze sloupce "Celková částka mimo dotaci".

Celkové náklady - hodnota načítaná z rozpočtu projektu. Žadatel zadává hodnotu do pole k příslušnému roku realizace projektu (např. náklady za rok 2022).

 

Poznámka: Hodnota ve sloupci "Kontrolní součet" se musí rovnat 0, jinak nebude možné žádost podat.

Zdroje financování projektu

Dotace NPO (bez DPH) - žadatel zapisuje požadovanou výši dotace. Zadaná hodnota pak odpovídá Výši dotace (Kč bez DPH), o kterou žadatel žádá.

Další zdroje krytí projektu - žadatel zadává částky k ostatním zdrojům financování. Mezi dalšími zdroji jsou uvedeny:

oVlastní finanční vklad,

oSponzoři celkem,

oDary nadací nebo nadačních fondů,

oJiné ústřední orgány - dotační programy (ministerstva bez MK),

oStandardní dotace Ministerstva kultury (odbory, oddělení),

oStátní fond kultury,

oOrgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj),

oVelvyslanectví, Česká centra,

oFinanční zdroje z EU či EHP,

oJiné finanční zdroje z Národního plánu obnovy,

oOstatní zdroje krytí.