Záložka - Rozpočet projektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Záložka - Rozpočet projektu

Na této záložce se nachází tabulka s předefinovanými rozpočtovými položkami.

U vybraných položek je ve sloupci "Přidat novou" tlačítko pridat_novou. Pomocí tohoto tlačítka je možné přidat vlastní rozpočtovou položku. Ke smazání vlastní přidané položky slouží tlačítko smazat ve sloupci "Odstranit".

 

Detail položky je možné rozkliknout prostřednictvím kódu položky, případně skrze název rozpočtové položky.

 

Uživatel si tedy vybere rozpočtovou položku (případně založí vlastní), rozklikne detail rozpočtové položky a v detailu vyplňuje hodnoty. Vyplněné hodnoty se pak propisují do tabulky k příslušným položkám.

Detail rozpočtové položky

V detailu rozpočtové položky jsou následující pole:

Kód položky - needitovatelné pole.

Název položky - editovatelné, pokud se jedná o vlastní rozpočtovou položku.

Typ výdaje - přednastavená hodnota na "Neinvestiční". Nelze uživatelsky měnit.

Sazba DPH - needitovatelná položka. Všechny částky se zadávají bez DPH.

Druh ceny - výběr hodnoty z rozbalovací nabídky (Jednotková/Celková). Nabídka se zobrazí po kliknutí na řádek.

hmtoggle_arrow1Po výběru hodnoty "Celková" dojde k zobrazení položek: uživatel zapíše celkovou cenu rozpočtové položky, část ceny, která bude hrazená z dotace a systém dopočte zbývající položky.
hmtoggle_arrow1Po výběru hodnoty "Jednotková" dojde k zobrazení dalších položek: uživatel zapíše počet jednotek, jednotkovou cenu, jednotkovou cenu (z dotace) a systém dopočte zbývající položky.

 

Zdůvodnění - nepovinné textové pole.

Jméno dodavatele/subdodavatele - nepovinné textové pole.

Detail rozpočtové položky se uloží kliknutím na tlačítko OK ok.

 

V tabulce na konci záložky Rozpočet projetku dochází ke sčítání částek za všechny zadané položky. Částky jsou rozdělené na:

Celkové náklady z dotace - suma sloupce "Celková částka z dotace".

Celkové náklady mimo dotaci - suma sloupce "Celková částka mimo dotaci".

Celkové náklady - suma sloupce "Celková částka".