Záložka - Údaje o projektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Záložka - Údaje o projektu

Na této záložce žadatel vyplňuje následující položky:

 

Místo konání/realizace

Místo konání - povinné textové pole.

Termín konání akce/aktivity - povinné textové pole.

 

Tématický okruh

Tématický okruh - Povinná položka, výběr hodnoty z rozbalovací nabídky. Nabídka všech hodnot se zobrazí po kliknutí na řádek.

Další údaje projektu

Harmonogram plánovaných aktivit - stručně, v bodech rozepsat - povinné textové pole.

Stručná charakteristika projektu - povinné textové pole.

Cíle projektu - podpora dovedností a síťování dle zaměření výzvy - povinné textové pole.

Podpořené umělecké a umělecko-technické profese (cílová skupina) a předpokládaný počet podpořených profesionálů KKS podle oborů + způsob výběru účastníků (podmínka transparentního výběrového řízení, veřejné oznámení o konání akce apod.) - povinné textové pole.

Realizační plán projektu a personální zajištění - povinné textové pole.

Stručné představení předchozích aktivit žadatele ve zvyšování kompetencí umělců a umělěcko-technických profesí - povinné textové pole.

Výčet spolupracujících mezinárodních organizací/osob vč. konkrétního zapojení subjektu do realizace projektu - povinné textové pole.

Popište rizika, tj. okolnosti nebo události, které v případě výskytu mohou ohrozit nebo znemožnit dosažení cílů a úspěšnou realizaci projektu - povinné textové pole.