Záložka - Vlastnická struktura

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Záložka - Vlastnická struktura

Na této záložce se vyplňují údaje týkající se vlastnické struktury žadatele.

 

Seznam jednajících osob

V tabulce musí být uveden alespoň jeden záznam.

Záznam do tabulky je možné přidat pomocí tlačítka Nový novy. Zobrazí se detail osoby, kde jsou následující položky k vyplnění:

Zahraniční osoba - nepovinný příznak pro zatržení. V případě zatržení dojde ke zneaktivnění pole IČO a zobrazení nepovinného pole Adresa textem.

IČO - musí být zadáno IČO a Obchodní název (případně Jméno a Příjmení).

ARES - tlačítko sloužící pro načtení údajů z ARES, po zadání položky IČO.

Obchodní název - musí být zadáno IČO a Obchodní název (případně Jméno a Příjmení).

Funkce - povinné textové pole.

Titul - nepovinné textové pole.

Jméno - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Příjmení - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Titul za jménem - nepovinné textové pole.

Datum narození - nepovinné pole. Zápis je možné provést numerickou klávesnicí ve tvaru DD.MM.RRRR, případně výběrem z kalendáře pomocí ikony kalendar.

Bydliště/Sídlo - nepovinné pole.

Adresa textem - nepovinné textové pole. Přístupné, pokud je zatržen příznak Zahraniční osoba.

Určete způsob jednání za společnost - povinné textové pole.

 

Vyplněnou jednající osobu je možné uložit pomocí tlačítka Uložit a zpět ulozit_a_zpet, případně odstranit pomocí tlačítka Odstranit (Osoba jednající jménem žadatele) odstranit_osoba_jednaci.

 

Seznam osob s podílem

Neexistují osoby s podílem v osobě žadatele - příznak musí být zatržený, pokud nejsou uvedeny žádné osoby v tabulce.

 

Záznam do tabulky je možné přidat pomocí tlačítka Novánova. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí detali osoby, kde jsou následující položky k vyplnění:

Zahraniční osoba - nepovinný příznak pro zatržení. V případě zatržení dojde ke zneaktivnění pole IČO a zobrazení nepovinného pole Adresa textem.

IČO - musí být zadáno IČO a Obchodní název (případně Jméno a Příjmení).

ARES - tlačítko sloužící pro načtení údajů z ARES, po zadání položky IČO.

Obchodní název - musí být zadáno IČO a Obchodní název (případně Jméno a Příjmení).

Funkce - povinné textové pole.

Titul - nepovinné textové pole.

Jméno - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Příjmení - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Titul za jménem - nepovinné textové pole.

Datum narození - nepovinné pole.

Bydliště/Sídlo - nepovinné pole.

Výše podílu (%) - povinné pole. Maximální hodnota pro zápis je 100.

 

Vyplněnou osobu s podílem je možné uložit pomocí tlačítka Uložit a zpět ulozit_a_zpet, případně odstranit pomocí tlačítka Odstranit (Osoba s podílem v žadateli)osoba_s_podilem.

 

Seznam osob v nichž má žadatel podíl

Neexistují osoby v nichž má žadatel podíl - příznak musí být zatržený, pokud nejsou uvedeny žádné osoby v tabulce.

 

Záznam do tabulky je možné přidat pomocí tlačítka Novánova. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí detali osoby, kde jsou následující položky k vyplnění:

Zahraniční osoba - nepovinný příznak pro zatržení. V případě zatržení dojde ke zneaktivnění pole IČO a zobrazení nepovinného pole Adresa textem.

IČO - musí být zadáno IČO a Obchodní název (případně Jméno a Příjmení).

ARES - tlačítko sloužící pro načtení údajů z ARES, po zadání položky IČO.

Obchodní název - musí být zadáno IČO a Obchodní název (případně Jméno a Příjmení).

Funkce - povinné textové pole.

Titul - nepovinné textové pole.

Jméno - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Příjmení - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Titul za jménem - nepovinné textové pole.

Výše podílu (%) - povinné pole. Lze zapisovat hodnoty 0 až 100.

 

Vyplněnou osobu s podílem je možné uložit pomocí tlačítka Uložit a zpět ulozit_a_zpet, případně odstranit pomocí tlačítka Odstranit (Osoba v níž má žadatel podíl)Osoba_v_niz_ma_podil.

Seznam skutečných majitelů

Potvrzuji, že jako jeden ze subjektů dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, žadatel nemá skutečného majitele - příznak musí být zatržený, pokud nejsou uvedeny žádné osoby v tabulce.

Načíst majitele z IS ESM - tlačítko automaticky načte osoby z IS ESM dle IČO žadatele.

 

Záznam do tabulky je možné přidat pomocí tlačítka Novýnovy. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí detali osoby, kde jsou následující položky k vyplnění:

Zahraniční osoba - nepovinný příznak pro zatržení. V případě zatržení dojde ke zneaktivnění pole IČO a zobrazení nepovinného pole Adresa textem.

Titul - nepovinné textové pole.

Jméno - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Příjmení - musí být zadáno jméno a příjmení (případně IČO a Obchodní název).

Titul za jménem - nepovinné textové pole.

Datum narození - povinná položka. Zápis je možné provést numerickou klávesnicí ve tvaru DD.MM.RRRR, případně výběrem z kalendáře pomocí ikony kalendar.

Rodné číslo - nepovinné pole.

Bydliště - musí být vyplněna alespoň jedna z položek Bydliště nebo Místo pobytu.

Místo pobytu - musí být vyplněna alespoň jedna z položek Bydliště nebo Místo pobytu.

Státní příslušnost - povinné textové pole.

Výše podílu na hlasovacích právech (%) - nepovinné pole. Lze zapisovat hodnoty 0 až 100.

Výše podílu na rozdělovaných prostředcích (%) - nepovinné pole. Lze zapisovat hodnoty 0 až 100.

Jiné skutečnosti - nepovinné textové pole.

Vložit dokument: Doložení skutečného majitele právnické osoby - tlačítko pro vložení dokladu skutečného majitele. Následně se zobrazí tabulka pro vložení přílohy, viz. kapitola Správa příloh objektu.

 

Poznámka: Je možné vložit soubory pouze ve formátu .pdf, .jpg, .png.

 

Vyplněnou osobu s podílem je možné uložit pomocí tlačítka Uložit a zpět ulozit_a_zpet, případně odstranit pomocí tlačítka Odstranit (Osoba - skutečný majitel)odstranit_skutecny_majitel.