Záložka - Žadatel

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Záložka - Žadatel

Na této záložce jsou uvedeny následující sekce s položkami:

Informace o žadateli

Název či jméno žadatele - hodnota převzatá z účtu žadatele (zadáno při registraci).

IČO - hodnota převzatá z účtu žadatele (zadáno při registraci).

Právní forma - hodnota převzatá z účtu žadatele (zadáno při registraci).

Adresa sídla - hodnota převzatá z účtu žadatele (zadáno při registraci).

Doručovací adresa - hodnota převzatá z účtu žadatele (zadáno při registraci).

Adresa datové schránky - povinné textové pole.

Web žadatele/projektu - nepovinné textové pole.

Územní pracoviště FÚ - povinná položka. Žadatel vybírá ze seznamu územních pracovišť FÚ pomocí ikony tuzka.

Statutární orgán - jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele - povinné textové pole.

CZ Nace - povinná položka. Ekonomickou činnost je možné vybrat z číselníku pomocí ikony tuzka.

 

Zastupování - oprávněná osoba

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele - povinná textová položka.

Osoba jedná za žadatele na základě ověřené plné moci - v případě, že je příznak zatržen, dojde k nabídce dalších polí...

oAdresa datové schránky oprávněné osoby - nepovinná textová položka.

oAdresa oprávněné osoby - nepovinné textové pole. Adresu je možné vyhledat v RÚIAN pomocí ikony tuzka.

oTlačítko Vložit ověřenou plnou moc - tlačítko pro vložení dokumentu Ověřená plná moc. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí tabulka pro vložení přílohy, viz. kapitola Správa příloh objektu.

 

Poznámka: Je možné vložit soubory pouze ve formátu .pdf, .jpg, .png.

 

oJsem osobou oprávněnou jednat za žadatele - příznak potvrzující oprávnění jednat za žadatele.

 

Kontaktní údaje

Jméno kontaktní osoby žadatele - povinná textová položka.

Telefon kontaktní osoby žadatele - povinná číselná položka (min. 9 číslic).

E-mail kontaktní osoby žadatele - povinná textová položka. Musí být splněn správný formát (xxx@yyy.zz).

 

Bankovní účty

Žádost musí obsahovat alespoň jeden bankovní účet s příznakem "Dotační". Záznam do tabulky je možné přidat pomocí tlačítka Novýnovynad tabulkou.

 

Poznámka: Bankovní účet je možné vložit až po prvotním uložení projektové žádosti.

 

V detailu bankovního účtu je nutné zadat:

Číslo účtu - v národním formátu (např. s předčíslím 999993-9999999999/0100 nebo bez předčíslí jako 19/0300).

Indikace dotační - příznak, který značí dotační účet (účet na který bude vyplacena případná dotace).

Potvrzení bankovního účtu - k prokázání vlastnictví zadaného účtu (např. výpis z účtu, potvrzení o zřízení účtu nebo jiný doklad). Pro vložení nového záznamu slouží tlačítko Přidat pridat_bu. Následně se zobrazí tabulka pro vložení přílohy, viz. kapitola Správa příloh objektu.

 

Poznámka: Je možné vložit soubory pouze ve formátu .pdf, .jpg, .png.

 

Po vyplnění je možné bankovní účet uložit pomocí tlačítka Uložit a zpět ulozit_a_zpet, případně odstranit přes tlačítko Odstranit (Bankovní účet s dokumenty)odstranit_bu.